top of page

Algemene Voorwaarden Sweeties by Ju

0.    Gegevens Sweeties by Ju:
Sweeties by Ju is een eenmanszaak op naam van Jurema Evangelista met als BTW-nummer BE0729.730.703 en is gevestigd in Zandstraat 2A te 9120 Haasdonk (Beveren). Telefonisch bereikbaar op 0468/10.66.47. Per e-mail te bereiken op sweetiesbyju@gmail.com en met als website www.sweetiesbyju.be ; vestigingseenheid van Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (F.A.V.V): 2.290.647.278
1.    Betalingsvoorwaarden
Bij een aanvraag via het bestelformulier op de website of via een eenvoudig bericht zal een offerte op maat worden opgemaakt en per mail worden bezorgd. De klant heeft het recht de offerte te aanvaarden of te weigeren binnen de geldigheidstermijn van de offerte. Bij akkoord kan de klant meteen de meegezonden betaallink gebruiken om de betaling vooraf elektronisch te voldoen, men kan ook de reservatie formeel bevestigen en bij afhaling betalen, dat kan via dezelfde betaallink (via www.mollie.com ), cash of per elektronische weg (Payconiq of Bancontact). Het afleveren van een intact eindproduct, met hoogwaardige grondstoffen vervaardigd, houdt altijd de plicht tot betaling in voor de opdrachtgever, de klant.  
De annuleringsvoorwaarden staan verderop in deze algemene voorwaarden vermeld. 
Wanneer een betaling niet is voldaan binnen de gevraagde betalingstermijn zal een eerste herinnering kosteloos per mail worden bezorgd, bij niet betaling na 7 dagen zal een tweede herinnering worden verstuurd per mail met een vaste aangerekende herinneringskost van €15 hieraan verbonden. Bij verdere niet-betaling na 7 dagen zal een aangetekende ingebrekestelling worden verzonden met een bijkomende vaste kost van €30 daaraan verbonden. Indien men dan na 7 dagen nog steeds niet betaalt wordt een advocaat aangesteld om alsnog het totale bedrag van de bestelling vermeerderd met de herinneringskosten én de inningskosten bij onze advocaat bij de klant te vorderen. 
2.    Leverings- en ontvangstvoorwaarden
Bestellen kan via het bestelformulier (tabblad ‘offerte’) op de website of rechtstreeks via een bericht. De bevestiging van de bestelling dient per mail of per bericht (Messenger, Instagram, WhatsApp, SMS, etc…) gedaan te worden door de klant/opdrachtgever, zo wordt de bestelling definitief. Een simpele bevestiging volstaat, ook wanneer uit een conversatie blijkt dat de klant akkoord is met de bestelling is dit een geldig akkoord. Bij betaling van de offerte via de meegezonden betaallink of via overschrijving geldt dit uiteraard ook meteen als een akkoord. Vanaf dan is er een overeenkomst en dient Sweeties by Ju de bestelling te kunnen afleveren op het gewenste tijdstip. Bij het niet bevestigen, op één van bovenstaande wijzen, kan Sweeties by Ju niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er geen product opgeleverd kan worden. 
Last minute bestellingen op minder dan 3 dagen van de opleveringsdatum zijn enkel beperkt en telefonisch mogelijk, in principe tegen een extra toeslag van 10%. 
Standaard wordt uitgegaan van afhaling in Zandstraat 2A, te 9120 Haasdonk. Er kan geleverd worden in de weekends, de voorwaarden daarvoor staan op het bestelformulier op de website vermeld. 
De klant is gerechtigd om de taart bij ontvangst te inspecteren op gebreken, kleine gebreken of afwijkingen van het bestelde ontwerp geven de klant nooit het recht af te zien van de betaling. Doch zal Sweeties by Ju steeds streven naar een hoge tevredenheid en bij het niet volledig kunnen opleveren van de afgesproken opdracht zal gestreefd worden een evenwaardig alternatief aan te bieden of kan er op vrijwillige basis vanuit Sweeties by Ju een prijsreductie worden toegekend. 
Onze producten zullen steeds in een geschikte verpakking worden aangeboden; 
Vanaf dat een product in handen van de klant is is het diens verantwoordelijkheid. Bij beschadiging van een product bij het transporteren door de klant kan geenszins een gratis correctie worden uitgevoerd. Een retouche van een product in dergelijke situatie kan aan een kleine vergoeding mits Jurema in de mogelijkheid verkeerd het probleem op te lossen. Bij een beschadiging tijdens een transport van Sweeties by Ju is het retoucheren uiteraard ten laste van Sweeties by Ju. 
Klachten kunnen binnen de 12 uur na het opleveren van onze producten. Wij bekijken dan meteen samen met de klant het probleem en zoeken een gepaste oplossing. 
3.    Kortingen
Kortingen zijn enkel via promoties mogelijk of kunnen door Sweeties by Ju zelf vrijwillig worden bepaald.
4.    Annuleringsvoorwaarden en mogelijkheid tot minimumfacturatie
Bij annulering op minder dan 14 dagen van de opleverdatum dient de helft van de totale prijs van de bestelling alsnog te worden betaald (dit als compensatie voor het vrijhouden van deze bestelling in de agenda); bij annulering op minder dan 7 dagen voor de opleverdatum dient het volledige bedrag van de bestelling te worden betaald. 
Sweeties by Ju is een eenmanszaak. Bij overmacht zoals ziekte, familiale omstandigheden of andere zwaarwegende privé aangelegenheden waardoor producten niet kunnen worden opgeleverd, wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant wordt bekeken of er alternatieve mogelijkheden zijn of zoeken wij mee een oplossing. Bij vooruitbetaling, zal het bedrag teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn dan het overeengekomen bedrag van de taartopdracht.
5.    Cake design
Cake design is een stiel apart. Geen enkele taart kan exact gekopieerd worden, niet van iemand anders, maar we proberen ook onze eigen creaties exclusief te maken voor onze klanten. Soms is er een kleine afwijking, soms een grotere, nodig om een taart exclusief te maken. Sweeties by Ju bepaalt zelf of een taart al dan niet opnieuw gemaakt kan worden of een populaire taart al dan niet kan gemaakt worden of er een eigen versie van gemaakt kan worden. 

Kleuren op foto’s kunnen afwijken van kleuren in het echt. 

Sweeties by Ju werkt voorlopig niet met gluten-, lactose- of eivrije producten, als ook met geen enkele andere afwijkende producten om aan bepaalde allergievragen te voldoen. Er is een uitbegreide lijst van ingrediënten en allergenen beschikbaar op de website op het bestelformulier.
 

bottom of page